Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystemet ska säkra och utveckla kvaliteten för brukarna i de tjänster som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. I ledningssystemet hittar du riktlinjer och andra styrande dokument.

Nytt ledningssystem

Under hösten 2019 pågår ett arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen med att ta fram ett nytt ledningssystem. Vid årsskiftet 2019/2020 ska allt vara klart.

Under tiden som innehållet i dagens ledningssystem flyttas över kommer befintliga webbsidor inte att uppdateras. Om du saknar någon viktig information eller uppdatering kan du vända dig till Anna-Sofia Junsäter, verksamhetsledare och projektledare, se kontaktrutan.

I ledningssystemet finns stöd i det dagliga arbetet, till exempel handböcker, blanketter och utbildningsmaterial.

Målet är att ge bästa möjliga vård och omsorg. Varje dag.

Översikt över systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-28 12.02