Styrning och stöd

Ledningssystemet är indelat i olika kvalitetsområden. Under varje område finns det riktlinjer och andra styrdokument som styr vår verksamhet. Här hittar du också stöd för tillämpningen av riktlinjer och annan relaterad information. 

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att byta plattform för förvaltningens ledningssystem. Under det här arbetet återfinns ledningssystemet både här på hemsidan och i det webbaserade it-systemet Canea. Canea nås via förvaltningens intranät eller via ikonen på skrivbordet för externa utförare.

Samtliga kvalitetsområden

Till vänster finner du länken till samtliga kvalitetsområden i ledningssystemet.


Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-30 19.30