Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kulturnatt i Kvarnbyn blir kultur i Kvarnbyn

Kultur- och fritidsnämnden avslutar evenemanget Kulturnatt i Kvarnbyn. Det beslutade nämnden på årets första möte den 24 januari. Det innebär att det inte blir någon kulturnatt i Kvarnbyn i år. Däremot blir det kultur i Kvarnbyn även i fortsättningen.

Från kulturnatt till kultur i Kvarnbyn

Kulturnatt har varit lyckat och under åren har publiken vuxit, till sist så mycket att evenemanget vuxit ur sin kostym. Enligt nämndens bedömning kan kulturnatt i Kvarnbyn inte fullt ut uppfylla kraven på varken säkerhet, tillgänglighet eller arbetsmiljö längre. Nuvarande projektbudget ska istället användas för att fortsätta stärka Kvarnbyn som besöksmål. ”Kulturnatt i Kvarnbyn” blir till ”Kultur i Kvarnbyn”. Nu börjar kultur- och fritidsförvaltningen planera kommande kultursatsningar i Kvarnbyn vid flera tillfällen under året och i nära samverkan med områdets övriga aktörer.

Framtida evenemang utreds

Kultur- och fritidsförvaltningen utreder också Mölndals stads samtliga evenemang på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ambitionen är att det ska mynna ut i en evenemangsstrategi för Mölndals stad under 2019.

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Cajsa Lagerkvist
Museichef, Mölndals stadsmuseum
Avdelningschef, museum, konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 51
cajsa.lagerkvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-25 15.14