Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Först att återvinna pappershanddukar

Som första kommun i Sverige installerar Mölndals stad den unika tjänsten Tork PaperCircle för återvinning av pappershanddukar. Initialt räknar man med att återvinna 2 ton pappershanddukar under ett år. Satsningen är en del av kommunens arbete för minskat avfall och bidrag till ett mer cirkulärt samhälle.

Tidigare i höst ingick Mölndals stad partnerskap med AstraZeneca och Essity och möjliggjorde för AstraZeneca att, som första svenska företag, installera återvinningstjänsten för pappershanddukar. Nu tar Mölndals stad nästa steg och installerar tjänsten i den egna verksamheten.

Att återvinna pappershanddukar är ett jättebra sätt att minska det brännbara avfallet, vilket är ett viktigt miljömål för oss. Tork PaperCircle är ett fantastiskt initiativ så det känns väldigt bra att införa det i vår verksamhet, säger Andreas Svendsen, miljöstrateg på Mölndals stad.

Börjar i liten skala

Den cirkulära tjänsten innebär att mjuka pappershanddukar slängs i en särskild behållare, samlas in och levereras till Essitys pappersbruk i Lilla Edet. Där återvinns pappret och blir nya mjukpappersprodukter.

Till en början installerar Mölndals stad återvinningstjänsten på Tekniska förvaltningen men har som avsikt att inkludera fler delar av organisationen. I detta första steg räknar kommunen med att återvinna omkring 2 ton pappershanddukar under ett år. Genom att återvinna pappershanddukarna istället för att skicka dem till förbränning reduceras dessutom koldioxidavtrycket med cirka 40 procent.

Vi börjar i mindre skala och undersöker samtidigt om det finns fler platser i vår verksamhet där vi kan införa tjänsten. Vår ambition är också att erbjuda alla företag i kommunen att ansluta till tjänsten, säger Andreas Svendsen.

Extern samverkan viktigt

Samverkan mellan näringsliv och kommun har varit en viktig förutsättning för att kunna starta tjänsten i Sverige. Pappershandduken faller nämligen under det lagstadgade kommunala avfallsansvaret, som betyder att kommunerna måste ge företag dispens för att implementera tjänsten.

Att företagen samarbetar med kommunerna är en förutsättning för att tjänsten ska fungera och ge det mer hållbara samhälle vi vill bidra till. Vi är oerhört stolta över att kunna erbjuda denna hållbara lösning tillsammans med Mölndals stad, säger Kersti Strandqvist, hållbarhetschef på Essity.

Mölndal stad är även involverade i det allra första projektet kring Tork PaperCircle i Sverige, som är ett pilotprojekt på AstraZeneca i Mölndal. Där är det Mölndals stad som hämtar upp de insamlade pappershanddukarna och levererar till bruket i Lilla Edet.

Jag hoppas att fler kommuner och företag i Sverige ser fördelarna med denna modell och tar efter. Det är ett bra sätt att minska mängderna brännbart avfall och samtidigt öka materialåtervinningen, säger Andreas Svendsen.

Fakta

  • Tork PaperCircle är en innovativ tjänst där avfall används som en resurs genom att omvandla använda pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter. Genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med 40 procent jämfört med konventionell avfallshantering[1]
  • Mölndals stad är första svenska kommun att återvinna pappershanddukar med Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar, framtagen av hygien- och hälsobolaget Essity.
  • Tork PaperCircle lanseras i Sverige i början av 2019 genom ett samarbete mellan AstraZeneca, Essity och Mölndal stad. Tjänsten finns sedan tidigare på cirka 40 platser i Tyskland, Holland och Belgien.

[1] Resultatet från en livscykelanalys (LCA) utförd av Essity Tork och verifierad av Svenska Miljöinstitutet (IVL) 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.

Kontakt

Vanessa Maciel Pinto
Kommunikatör
0765-17 61 60
vanessa.maciel-pinto@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-28 16.29