Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Trottoarer ska du som fastighetsägare snöröja

När snön kommer sköter Mölndals stad snöröjningen av de kommunala gatorna. Du som fastighetsägare har också ansvar när snön och halkan kommer. Tillsammans gör vi gator och trottoarer tillgängliga.

Du som fastighetsägare ansvarar för trottoaren utanför din fastighet. Det innebär att du på vintern ska skotta och halkbekämpa trottoaren. Snön kan läggas i strängar längs med rännstenen. Om det saknas trottoar på gatan har du ansvar för en meter närmast din fastighet, som då räknas som gångyta.

Om det råkar bli vallar under snöröjningen ska du se till att det finns öppningar i den. Du kan i de fallen också behöva skotta en del av trottoaren igen.

Detta gäller alla fastighetsägare inom detaljplanelagda områden till exempel villa- och småhusägare, verksamheter, bostadsrättsföreningar och hyreshusägare. Om du inte skottar trottoaren kan du bli skadeståndsskyldig och få betala böter.

Läs mer om ditt ansvar för snöröjning.

Att fastighetsägaren ansvarar för trottoarerna styrs av Föreskrifterna för gaturenhållningPDF och Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 09.29