Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Statligt bidrag till lovaktiviteter upphör

Mölndals stad får inte längre statliga ekonomiska bidraget för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter. Men staden erbjuder ändå lovaktiviteter under 2019.

Det statliga bidraget för kostnadsfria lovaktiviteter till kommunerna upphörde i december 2018. I den statliga budgeten för 2019 finns inga medel för kommunala lovaktiviteter.

Men Mölndals stad fortsätter ändå att erbjuda lovaktiviteter på samtliga skollov under 2019.

Vi vill fortsätta erbjuda lovlediga barn inspirerande och meningsfulla aktiviteter, säger Sara Sivre som samordnar lovaktiviteterna i Mölndal stad. Vi ser lovaktiviteter som ett sätt att lotsa barn och unga till ett fortsatt engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Men det är klart att med krympta resurser så kan vi inte erbjuda lika många aktiviteter som tidigare år.

Nu närmast väntar sportlovet som startar måndag den 11 februari. Hela sportlovsprogrammet dag för dag finns på molndal.se/lov.

Kontakt

Sara Sivre
Kultursamordnare barn och unga
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 27
sara.sivre@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 09.27