Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Sju av tio gillar kommunen

Tusen Mölndalsbor har sagt sitt. I en undersökning om hur de uppfattar Mölndal och kommunens utbud svarar sju av tio att de har ett positivt helhetsintryck.

Jämfört med mätningen som gjordes 2014 då resultatet blev sex av tio, har antalet Mölndalsbor som är positivt inställda ökat med tio procent.
– Det är verkligen roligt att ta till sig resultatet, säger Håkan Ahlström, stadsdirektör Mölndals stad. Vi tror att ett målmedvetet internt varumärkesarbete för ett bra bemötande och vår nya fina galleria är några av de saker som bidrar till resultatet. Jag vill också passa på att tacka alla som ställt upp och svarat på undersökningen, det hjälper oss i vårt fortsatta arbete.

Stadsutveckling påverkar varumärket

För att ytterligare stärka stadens varumärke rekommenderar undersökningsföretaget SKOP att satsa på delar som fått relativt låga betyg och har starkt samband med ett positivt varumärke.
– Det handlar om att skapa en mer attraktiv och levande stadsmiljö och att verka för en betydande roll i utvecklingen av regionen. Med tanke på hur mycket hela staden utvecklas nu och kommande år känns det hoppfullt och möjligt att ytterligare höja helhetsintrycket, säger Håkan.

Axplock från undersökningen:

  • Tre av fyra Mölndalsbor är villiga att vara ambassadörer för Mölndals stad. De är beredda att rekommendera bekanta att flytta till staden.
  • De tydligaste kännetecknen för varumärket Mölndals stad är det attraktiva läget för boende och den stora tillväxten.
  • 85 % av de som bor i andra kommuner än Mölndal i Storgöteborg associerar Mölndal med något positivt. Bland Mölndalsborna är det 88 %.
  • Fler Mölndalsbor tycker att staden har en attraktiv och levande stadsmiljö jämfört med tidigare undersökning. 2014 instämde 18 % i påståendet, 2018/2019 har andelen ökat till 45 %.
  • Boende i Lindome är mer positiva till utbildningsmöjligheter i Mölndals stad än vad andra delar av kommunen är (31 %). De är dock mindre positiva till frågan om attraktiv och levande stadsmiljö (28 %) än andra delar av kommunen.
  • Boende i Mölndals centrum instämmer i högre grad att kommunen erbjuder trygghet och säkerhet än andra delar av kommunen (61 %). Detta är en ökning från föregående undersökning (58 %).
  • 2018/2019 svarar 44 % av de tillfrågade boende i Kållered att Mölndals stad erbjuder bra tillgång på arbetstillfällen. 2014 var siffran 29 %.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs för att se om utvecklingen går åt rätt håll enligt stadens vision. Att varumärket Mölndals stad stärks över tid är ett av mätetalen.

SKOP har genomfört undersökningen på uppdrag av Mölndals stad. Den genomfördes som en webbundersökning bland personer som ingår i SKOP:s webbpanel. Panelen har rekryterats slumpmässigt ur befolkningsregistret. I Mölndals stad kompletterades datainsamlingen med telefonintervjuer från SKOP:s intervjucentral.

Undersökningen hade två målgrupper, cirka 1000 personer boende i Mölndal och cirka 500 personer boende i Storgöteborg. Läs hela rapporten på länken nedan!

Marknadsundersökning Mölndals stad 2019PDF

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-23 11.55