Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Klartecken för åtgärder i Mölndalsån

Efter flera års arbete har Mölndals stad fått klartecken till åtgärder i Mölndalsån. Åtgärderna behövs för att förhindra till exempel översvämningar.

Mölndal Stad har fått tillstånd för åtgärder som ska öka flödeskapaciteten i Mölndalsån. Det berör vattenflödet i genom Rådasjöns utlopp, i Ståloppet och i Stensjöns in- och utlopp samt i området vid Grevedämmet. Detta efter att Mark- miljööverdomstolens dom nu står fast.

Arbetena innebär att breddning, grävning, muddring och rensning görs vid flera olika platser i området. För att kunna öka vattenflödet ut ur Stensjön anläggs också en stor ledning under marken parallellt med Mölndalsån från Stensjö dämme till Grevedämmet. Vid de båda utloppen från Grevedämmet planeras ombyggnader av dämmena.

Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har under flera år samarbetat för att motverka översvämningar. Det har skett genom att till exempel muddra i Mölndalsån och utforma ett prognosstyrt och samordnat styr- och reglersystem för hela Mölndalsåns vattensystem.

För att reglersystemet skall vara effektivt och motverka översvämningar krävs att de nedre sjöarna Rådasjön–Stensjön ges en avsevärt förbättrad kapacitet att förtappa vatten vid prognoser om höga flöden. Då kan sjöarnas förmåga att magasinera vatten och utjämna höga flöden bli avsevärt bättre. Förbättringar har redan genomförts i uppströms belägna sjöar och samhällen, liksom nedströms mellan Mölndal och Göteborg.

Nu ska åtgärderna planeras och projekteras innan de genomförs i enlighet med miljödomen.

Kontakt

Per Sundström
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00
per.sundstrom@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-13 14.19