Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Förslag att Familjefesten Pellekan ställs in 2019

Tekniska nämnden ska ta ställning till ett förslag som innebär att familjefesten Pellekan inte genomförs 2019. Det finns för året inte förutsättningar för att ordna arrangemanget på det sätt som det har genomförts tidigare.

På världsmiljödagen 5 juni har Mölndals stad avslutat sin skräpplockningskampanj Pellekan med ett musikarrangemang – Familjefesten Pellekan i stadshusparken. Arrangemanget har växt i omfattning och kopplingen till skräpplockning har blivit allt mindre genom åren. Samtidigt har möjligheterna till finansiering minskat.

Tekniska nämnden ska på sitt möte den 25 februari ta ställning till ett förslag att inte genomföra familjefesten under 2019.

Familjefesten Pellekan den 5 juni har finansierats genom dels ett kommunbidrag men också till stor del genom sponsorer. Flertalet sponsorer har meddelat att 2018 var det sista året de bidrog. Bedömningen är att det inte finns tillräckligt med tid och resurser för att ordna alla förutsättningar för arrangemanget detta år. Därför är förslaget att Familjefesten Pellekan inte genomförs 2019. Förslaget innebär också att det kommunbidrag som finns avsatt överförs till kultur- och fritidsförvaltningen för övriga kulturaktiviteter i staden under året.

Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till samlat kultur- och evenemangsutbud i staden som ska redovisas senare under 2019.

Skräpplockningskampanjen fortsätter

Skräpplockningskampanjen Pellekan, där bland annat skolor och förskolor får besök av stadens miljöhjältar eller går ut och ploggar kommer tekniska förvaltningen genomföra som vanligt.

Staden kommer också att satsa på information om allas ansvar att inte skräpa ner och att hålla rent. Skräpplockningsdagar kommer att genomföras under året där invånarna, precis som tidigare, uppmanas att hjälpa till med att hålla staden fri från skräp.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-19 15.40