Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Förlängd ansökningstid för årets kultur- och idrottsstipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar ut fyra olika stipendier varje år. Ett kulturstipendium, ett idé- och konststipendium, ett ledarstipendium och ett idrottsstipendium. Sista ansökningsdatum för samtliga stipendier är förlängt från 15 mars till 31 mars 2019.

Idé- och konststipendiet och kulturstipendiet mot en blå bakgrund.

Stipendiesumman för ledarstipendiet, idrottstipendiet och kulturstipendiet är 10 000 kr vardera. Stipendiesumman för idé- och konststipendiet är 50 000 kr. Stipendierna delas ut varje år, om relevanta ansökningar har kommit in. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka som får årets stipendier vid sitt sammanträde i juni 2019.

Kulturstipendier

Idé- och konststipendium

 Stipendiet syftar till att stimulera och uppmuntra ett vitalt konst- och kulturliv samt kreativa initiativ i Mölndals stad. Stipendiet söks av enskilda personer för att arbeta med en kreativ idé eller konstverk i anknytning till Mölndals stad. Idé- och konststipendiet delas inte ut till personer som har fått stipendiet under de senaste 4 åren och kan inte sökas retroaktivt.

Kulturstipendium

Stipendiet syftar till att uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika kulturutövare och/eller kulturinitiativ i Mölndals stad. Kulturstipendiet delas ut till enskild person, sammanslutning eller förening som bor och/eller verkar inom Mölndals stad samt främjat Mölndals stads kulturliv. Ansökan kan göras av den som önskar komma ifråga eller nomineras av annan person eller organisation.

Idrottsstipendier

Ledarstipendium

Stipendiet syftar till att uppmuntra ledare som utfört betydande samt föredömliga insatser för barn och ungdomar samt att stimulera till fortsatt arbete inom föreningslivet. Stipendiet riktar sig till ledare från 20 år och uppåt som är aktiva i en förening i Mölndals stad. Föreningar kan nominera en stipendiat per förening.

Idrottsstipendium

Stipendiet syftar till att stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika idrottsutövare som visar gott kamratskap samt är goda förebilder. Idrottsstipendiet riktar sig till aktiva flickor eller kvinnor och pojkar eller män från 15 år som är medlemmar i föreningar i Mölndals stad. Föreningarna kan endast nominera en flicka eller kvinna och en pojke eller man per stipendieår. Unga sökande i åldern 15 till 25 år prioriteras.

Bidragsregler och information

Ansökningsblanketter

Kontakt

Åsa Tollbom
Enhetschef konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 28
asa.tollbom@molndal.se

Per Almberg
Fritidskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
per.almberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-20 10.46