Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Dags för tillsyn av strandskydd!

Mölndals stad planerar att göra en tillsyn av hur strandskyddet efterlevs. Tillsynen genomförs tillsammans med Miljösamverkan Västra Götaland. I Mölndal kommer kontrollen att göras i början av september 2019.

Miljöförvaltningen i Mölndals stad kommer att besöka ett avgränsat område för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöerna. Vi letar exempelvis efter bryggor, bastubyggnader eller sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller riskerar att påverka växt- och djurliv.

- Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras säger Lisa Lund, kommunekolog i Mölndals stad.

Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Vid särskilda skäl kan man ansöka om strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden i Mölndals stad.

Det är flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län som deltar i den regionala tillsynsinsatsen som pågår under perioden 1 juni-31 oktober. En liten bit av kommunen kommer att kontrolleras varje år och på så vis går vi på sikt igenom alla strandskyddade områden.

På molndal.se kan du läsa mer om vad som gäller vid strandskydd och vad som är förbjudet att göra vid ett sådant område.

Kontaktuppgifter
Miljöförvaltningen
Lisa Lund
Telefon: 031- 315 17 31
E-post: lisa.lund@molndal.se eller miljo@molndal.se
Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-14 15.13