Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Fler rökfria utomhusmiljöer

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla. Den ger fler rökfria utomhusmiljöer. Lagen innebär att det är rökförbud på hållplatser, lekplatser, uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Fler produkter än tobak berörs.

Det nya rökförbudet omfattar inte enbart tobak utan även fler produkter. På de områden där rökförbud gäller från 1 juli är det inte tillåtet att:

 • Röka tobaksprodukter
 • Använda elektroniska cigaretter (e-cigaretter)
 • Använda vattenpipor
 • Röka eller använda andra produkter som till användningssätt liknar rökning men som inte innehåller tobak.

Här blir det rökförbud 1 juli

 • Uteserveringar.
 • Lekplatser.
 • Alla hållplatser, perronger, tågstationer och taxizoner.
 • Inhägnade platser utomhus för idrottsutövning, även när de används till andra aktiviteter som konserter.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Personer ska kunna gå in i rökfria lokaler utan att utsättas för rök. Det står inte i lagen hur långt från den rökfria ytan som rökning tillåts men enligt Folkhälsomyndigheten bör det vara minst ett par meter, så att besökare kan gå in i en lokal utan att utsättas för rök.

Folkhälsomyndigheten har mer information.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är den som har verksamheten eller har hand om platsen som är ansvarig för att rökförbudet följs.

 • För uteserveringar ansvarar restaurangen eller caféet.
 • För entréer ansvarar den som hyr eller har verksamhet i lokalen, om det är en galleria eller kontorskomplex är det fastighetsägaren som är ansvarig.

Det här gör Mölndals stad

Västtrafik kommer att skylta vid hållplatserna. Mölndals stad kommer att ta bort eller flytta askkoppar i närheten av hållplatser och andra ytor som staden ansvarar för till en ny plats.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera om förbudet följs.

Det ska du som ansvarig göra

Du ska plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning. Du ska också ge information till gästerna. Du ska tydligt informera om att det är rökförbud genom skyltning. Om gäster inte följer förbudet efter tillsägning ska du be dem att lämna platsen.

Det finns mer information i Folkhälsomyndighetens informationsblad till ansvariga.

Vad kan du som medborgare göra om någon röker på hållplatsen

Prata med personen och be dem att flytta sig från det rökfria området, kanske har de missat att det är rökförbud och behöver få information. Det är polis eller ordningsvakter som kan avvisa en person som bryter mot lagen.

Varför införs förbudet?

Syftet med nya lagen är att begränsa hälsorisker och olägenheter och att skydda särskilt känsliga personer, till exempel allergiker samt barn och unga. Genom att rökning förbjuds på uteserveringar blir det fler människor som inte blir utsatta för rök och fler får möjlighet att vistas där, utan att drabbas av rökens negativa effekter.

Genom förbudet slipper också anställda på restauranger och caféer att utsättas för gästernas tobaksrök. Sedan rökförbudet inomhus infördes år 2005 har anställda och gäster fått en bättre miljö att vistas i.

Mer information kring nya tobakslagen

Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information kring den nya tobakslagen. De har tagit fram ett informationsblad för dig som ansvarar för att rökförbudet följs.

Du som säljer tobak ska anmäla det, från 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobak. Mölndals stad samarbetar med Tillståndsenheten Göteborgs stad för tillstånd för försäljning.

Vanliga frågor och svar om rökförbudet

Jag står utanför väntkuren, får jag röka där?
Nej. Rökförbudet gäller på hela hållplatsen/perrongen.

Jag använder E-cigaretter, det kan jag väl ändå göra på hållplatser och uteserveringar?
Nej, rökförbudet omfattar alla produkter. Du får inte använda något som liknar rökning på de platser där rökförbud gäller enligt lag.

Undantag finns om produkten omfattas av läkemedelslagen eller lagen om medicintekniska produkter.

Varför tar ni bort askkopparna? Det kommer bli fullt med fimpar på marken!
Mölndals stad måste enligt lag ta bort det som uppmuntrar till rökning från de platser där det är rökförbud och som staden ansvarar för. Det gör vi genom att flytta askkoppar eller ta bort dem om de inte kan flyttas. Samma sak gäller för alla som ansvarar för ytor som blir rökfria.

Det är mycket tråkigt att rökare skräpar ner när de slänger fimpar på marken och vi kan hoppas att de börjar ta ansvar och slutar skräpa ner.

Det här är en häxjakt på rökare, varför gör ni det här?
Det är riksdagen som fattat beslut om ny tobakslag, Mölndals stad gör bara de åtgärder som vi måste enligt lagen.

Kommer ni att bötfälla de som röker på hållplatser och uteserveringar?
Det är polisen som kan bötfälla personer, Mölndals stad kan inte göra det. Polis och ordningsvakter får avvisa personer som bryter mot rökförbudet.

Jag blev utslängd från en uteservering för att jag rökte, får restaurangen/caféet göra det?
Om du rökte efter att du blivit tillsagd att inte röka har de rätt att avvisa dig från platsen.

Vad gör jag om någon röker på till exempel hållplatsen?
Prata med personen och be hen att inte röka eller flytta sig. Informera vänligt att det enligt lag är rökförbud.

Vad händer om en restaurang tillåter rökning?
Miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet, kan ge dem ett föreläggande eventuellt i kombination med vite.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 08.57