Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Justerat pris för färdtjänstresor

Från 1 september höjs egenavgiften för färdtjänstresor. Ny egenavgift för resor inom Mölndal blir 51 kronor.

Förändringen av egenavgiften gör vi efter beslut i kommunfullmäktige. En av orsakerna är att det ska vara jämförbara priser för färdtjänst i kommunerna i Göteborgsregionen.

De vanligaste resorna

Så här förändras priserna för de vanligaste färdtjänstresorna i Mölndal.

Så förändras egenavgiften

Område

Egenavgift från 1/9

Tidigare egenavgift

Inom Mölndal

51 kronor

44 kronor

Mölndal - Göteborg

73 kronor

49 kronor

Mölndal - Härryda väst

94 kronor

63 kronor

Mölndal - Kungsbacka

117 kronor

78 kronor


Dessa fyra områden står för över 90 procent av färdtjänstresorna i Mölndals stad. Du som har färdtjänst får hem information med en prisbilagaPDF där egenavgift inom hela Mölndals stads färdtjänstområde presenteras.

Så sätts egenavgiften

Avgiften för färdtjänstresor baseras enligt politiskt beslut på priset för en vanlig kollektivtrafikresa plus tillägg. När priserna i kollektivtrafiken i framtiden förändras kommer också egenavgiften att förändras.

Kontakt

Färdtjänsthandläggare
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 15 80
fardtjanst@molndal.se

Telefontider
må - fr 10.00-11.30, 13.00-14.30

Beställning av färdtjänstresor
031-41 96 00
vardagar 7.00-21.00
lördag 8.00-21.00
söndag, helgdag 9.00-21.00

Beställning av riksfärdtjänstresor
016-15 05 50, må-fr 8.00-16.30

Vid försening mer än 10 minuter
031-41 95 45

Beställningscentralen efter stängning
031-41 95 45

Synpunkter, fakturafrågor eller klagomål på resan
Serviceresors kundservice
031-41 95 52, vardagar 8.00-12.00
kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-15 08.50