Stadsbyggnadschefen om Mölndals innerstad

De flesta byggkranarna är nu borta. Efter en lång och intensiv process är den gigantiska omvandlingen av Mölndals innerstad nu inne på slutspurten.

Trots att ett par kvarter ännu återstår, är det ingen tvekan om att det primära målet redan har uppnåtts, att skapa en levande, varm, trygg och trivsam stadskärna.

– Vi ser att det vi eftersträvade har förverkligats. De viktigaste byggklossarna för att skapa innerstadskänsla är nu på plats. Vi har nu en förtätad och attraktiv stadsmiljö med folkliv och rörelse i ögonhöjd. En centrummiljö att vara stolta över, det som Mölndalsborna väntat och längtat efter under så många år. Det känns fantastiskt att nu gå runt här och se hur fint det har blivit.

Det säger stadsbyggnadschefen Björn Marklund, som varit med under hela resan. Vi flanerar utefter Brogatan, upp mot Ulla Jacobssons plats och tar sedan ett varv i gallerian. Det är lunchtid med mycket folk i rörelse. Innerstaden har nu ett imponerande utbud av matställen och fler är på gång utefter Bergmansgatan.

– Det är nu inte bara betydligt fler bostäder, utan också ett stort tillskott av nya arbetsplatser, både här i innerstaden och i dess närhet. Och mer blir det när nästa stora projekt drar i gång.

Det Björn Marklund syftar på är kvarteret Kungsfisken intill Knutpunkt Mölndalsbro. Ett kontorshus med 17 våningar samt ett lägre med 15 våningar intill. I gatuplanet planeras för butiker, restauranger och caféer.

– Kungsfisken blir ännu ett landmärke som visar vägen till Mölndals Innerstad, säger Björn Marklund och skrattar.

Det ena har gett det andra, påpekar han. I dag kan man verkligen tala om Mölndals dragningskraft. Bostadsbyggandet fortsätter snurra på som hittills. Någon inbromsning som i Stockholm är det inte fråga om. Planerna fullföljs. Inte undra på att stadsbyggnadschefen är nöjd. Vi slår oss ner på ett café, medan han fortsätter att berätta:

– Det är ett otroligt momentum. Investerare står bokstavligen på kö för att satsa här. Att vi ligger bra till logistikmässigt är väl ingen nyhet direkt, men just nu ser vi ett större intresse att etablera verksamhet än kanske någonsin tidigare.

Björn nämner flera stadsbyggnadsprojekt som sammantaget bidrar till en mer förtätad stad. ”Till komplettering i mellanrummen”, som han säger. Projekt både under planering, som det internationella innovationsklustret GoCo vid AstraZenecas forskningsanläggning och flera andra redan påbörjade, som bara fortsätter att växa och utvecklas.

Inte minst omvandlingen av Krokslätts fabriker, där Petter Stordalens 22 våningar höga hotell nu byggs. I området finns även planer för ytterligare kontor och bostäder. Detsamma gäller den helt nya stadsdelen Pedagogen Park.

– På sikt kommer självklart även Forsåker att påtagligt påverka Mölndals stadsbild med syftet att skapa levande innerstadsmiljöer på båda sidor om Mölndalsbron. Att Forsåker utnämnts till Sveriges hetaste byggprojekt tre år i rad säger väl något om projektets dignitet, påpekar Björn Marklund.

– Vi måste självklart också nämna Trafikverkets besked att den planerade höghastighetsbanan mellan Göteborg och Stockholm får ett stopp här i Mölndal, vilket innebär direkttåg både till Stockholm och till Landvetters flygplats. Blir det av så är det en fantastisk möjlighet för Mölndal, inte bara kommunikationsmässigt.

Med en kommande ny station ges unika möjligheter att knyta ihop Mölndals båda ”halvor” till en helhetsupplevelse. Nu handlar det om att utreda hur Mölndals stad på bästa sätt kan ta vara på den här unika chansen.

– Samtidigt måste man inse att expansion innebär stora utmaningar. Tillväxt med fler invånare förutsätter fler skolor och förskolor, nya äldreboenden, nya idrottsanläggningar och så vidare. Det är lätt att glömma när man är inspirerad och talar om framtida möjligheter, tillväxt och utveckling, avslutar Björn Marklund.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-27 14.40