Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Så här tycker våra äldre om äldreomsorgen

Fler äldre är nöjda med sin hemtjänst i år, medan antalet nöjda på äldreboenden har minskat, totalt sett. Det visar resultatet av årets brukarundersökning inom äldreomsorgen.

Resultat Hemtjänsten

Av de brukare som har hemtjänst i Mölndals stad svarade 60 procent på brukarundersökningen. Det motsvarar 413 personer. Utav dessa är 85 procent sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Här följer en sammanfattning av resultatet för den interna hemtjänsten.

Personalens bemötande får högt betyg

Hela 94 procent av de brukare som har intern hemtjänst uppgav att de var nöjda med personalens bemötande. På frågan om personalen meddelar förändringar i förväg har antalet nöjda brukare ökat till 55 procent i år.

En neutral trend med negativt inslag

De övriga frågorna i brukarundersökningen visade på samma resultat som förra året. Förutom en. I år är det endast 55 procent av brukarna som svarar att de vet vart de ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål.

Vi är glada över att så många brukare är sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Vårt övergripande mål är att ännu fler brukare ska vara nöjda. Det kräver att vi jobbar brett och ser till många olika delar som kan förbättras i vårt uppdrag, säger Sonny Dahl, områdeschef hemvård.

Resultat Äldreboende

Av de brukare som bor på ett äldreboende i Mölndals stad var det 53 procent som svarade på brukarundersökningen. Det motsvarar 231 personer. Av dessa uppgav 74 procent att de är sammantaget nöjda med sitt äldreboende, vilket är en försämring från förra året. Men nöjdheten varierar mellan de olika boendena. Här följer en sammanfattning av resultaten för de äldreboenden som drivs i intern regi.

Trivsamt utomhus och mindre ensamhet

Även om det sammantagna resultat har försämrats är det saker som blivit bättre sedan förra året. I år är det till exempel fler brukare, 70 procent, som anser att det är trivsamt utomhus runt äldreboendet.

En siffra som faktiskt är högre i Mölndal än i övriga kommuner i Sverige. Det är dessutom fler brukare i år, 33 procent, som upplever att de inte besväras av ensamhet.

Lika bra lägenheter men sämre aktivitet

71 procent av brukarna är nöjda med sina lägenheter på äldreboendet, vilket är samma resultat som föregående år. Tyvärr är färre brukare, endast 51 procent, nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet.

Äldreboendens övergripande mål är att ge våra brukare en meningsfull vardag med individuellt anpassat innehåll. Ett steg i rätt riktning är att vi nu tar ett helhetsgrepp när det gäller aktiviteterna på våra boenden, säger Mariette Petric och Christina Wadell, områdeschefer äldreboende.

Så här går brukarundersökningen till

Socialstyrelsen utför årligen den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Undersökningen innebär att personer som är 65 år eller äldre får möjlighet att besvara en enkät om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Syftet är att få underlag för att förbättra verksamheterna.

I Mölndals stad deltog totalt 644 brukare i årets brukarundersökning.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-27 14.56