Coronaviruset

Information om hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast uppdaterat den 19 oktober 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Allmänna råd och rekommendationer

För att förhindra smittspridning gäller följande, både för dig som är fullvaccinerad och ovaccinerad.

 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för covid-19 vid symtom. Gäller vuxna och barn från sex år.
 • Detta gäller just nu

Särskilda rekommendationer för dig som inte är fullvaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad har ett särskilt ansvar för att förhindra smittspridning.

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
 • Testa dig för covid-19 vid inresa till Sverige.

Vaccinering

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19.
Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Nu kan alla som är födda 2005 eller tidigare boka vaccinationstider.

Boka tid via 1177

Information om vaccin, vem som kan vaccinera sig nu och hur du bokar din tid för vaccination hittar du på sjukvårdsupplysningens webbsida 1177.se.

Ring och ställ allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att läsa information digitalt. Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Vaccinering dos 3

Målgrupper som vaccineras

Den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder vaccinering av dos 3 mot covid-19 till grupper som har hög risk för allvarlig sjukdom och död:

 • Personer som bor på äldreboende eller korttidsboende.
 • Personer som har både kommunal hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
 • Personer som har kommunal hälso- och sjukvård i sin egen bostad.
 • Personer över 80 år som har beslut enligt LSS.

Personer som har dagverksamhet erbjuds generellt inte vaccinering av dos 3 genom den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvarig sjuksköterska bedömer om undantag kan göras.

Personer under 80 år som har beslut enligt LSS erbjuds generellt inte vaccinering av dos 3 genom den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvarig sjuksköterska bedömer om undantag kan göras.

Om du är över 80 år, men inte inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, ska du kontakta din vårdcentral om vaccinering mot covid‑19.

Du som bor med en person som har covid-19

Om du inte är vaccinerad med två vaccindoser ska du som bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19 inte gå till jobbet eller skolan, sju dagar efter det att personen testat sig. När dessa dagar har gått kan du återgå till arbetet eller skolan om du fortsatt är symtomfri.

Om du är symtomfri och vaccinerad med två doser vaccin och det har gått minst två veckor sedan din sista dos behöver du inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Det gäller även om du har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret. Om du får symtom ska du stanna hemma och testa dig.

Om du arbetar inom vård och omsorg kan du behöva testa dig för covid-19 trots att du är vaccinerad och symtomfri. Din arbetsplats informerar dig om vad som gäller.

Kontaktcenter

Kontaktcenter har öppet för besök måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 12-16.30 samt torsdagar klockan 12-18. Telefontid från klockan 8 på vardagar.

Barn i förskola och grundskola

Som huvudregel ska all undervisning ske på plats i skolan under hösten. I takt med att samhället öppnar upp kan vi erbjuda inskolningar inomhus för enstaka vårdnadshavare per gång, hämtning och lämning kan ske inomhus om det inte är risk för trängsel i lokalen.

För skolans del kan idrott ske inomhus, simundervisning och studiebesök genomföras, förutsatt att det går att anordna på ett smittsäkert sätt.

Vi föreslår att utvecklingssamtal och föräldramöten hålls digitalt i första hand. Om du som vårdnadshavare vill besöka förskolan eller skolan och ha ett möte på plats kan det gå bra, beroende på lokalens kapacitet.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Närundervisning är huvudregeln i höst för utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet. Fjärr- och distansundervisning kan bli aktuellt om Folkhälsomyndigheten inför regionala eller nationella rekommendationer.

Under höstens gång kommer prioriterade grupper att utökas så att fler studerande kan återgå till närundervisning på Campus Mölndal. Detta kommer att ske i långsam takt och med hänsyn till vaccinationsläget och smittläget.

Elever på Campus Mölndal erbjuds nu drop in-vaccination i Campus lokaler. Detta sker i samarbete med Närhälsan Krokslätts Vårdcentral.

Vård och omsorg

Alla besökare på stadens äldreboenden erbjuds ett snabbtest mot covid-19.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom.

Tillfällig pandemilag

Den 10 januari trädde regeringens nya pandemilag i kraft för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar att föreskrifterna följs. Ta del av länsstyrelsens frågor och svar:

Bibliotek och museum

Biblioteken i Mölndal öppnar upp:

 • Fler tillgängliga sitt- och studieplatser och grupprum.
 • Bättre tillgång till datorer, scanner och utskriftservice.
 • Du kan återigen hyra lokaler på biblioteket.
 • Förseningsavgiften återinfördes de 1 september.

Mölndals stadsmuseum har öppet. Ta gärna del av vårt digitala utbud.

Simhallar och ishallar

Simhallar och ishallar har öppet för allmänheten. De är sedan tidigare öppna för föreningsledd träning för alla åldrar.

Våra simhallar och ishallar:

Idrottshallar och fotbollsplaner

Idrottshallar har öppnat för privatbokningar. De är sedan tidigare öppna för föreningsledd träning för alla åldrar.

Alla konstgräsplaner är öppna för bokad organiserad träning. De föreningar som organiserar träningsverksamhet på våra anläggningar är själva ansvariga för att följa gällande restriktioner.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är öppna för alla från årskurs 6 till och med gymnasiet. Lokalerna är anpassade för att man ska kunna hålla avstånd.

Fritidsbanken Mölndal

Fritidsbanken Mölndal håller öppet.

Bokning av lokal och anläggning

Avbokningsavgift vid lokalbokning återinförs från den 1 oktober.

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
 • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
 • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.
 • 08-123 680 00 är en flerspråkig telefonlinje där du kan ställa frågor kring corona och covid-19.
 • Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad