Information om coronaviruset

Läs vad vi kan göra tillsammans för att minska smitt­sprid­ningen.

Innehållet är senast granskat den 22 oktober 2020.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Mölndals stad följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa vad vi som kommun gör för att minska smittspridningen, samt vad du kan göra för att bidra.

Skydda dig och andra från smittspridning

Nya regler för dig som bor med en person som har covid-19

Från och med den 21 oktober gäller nya regler för dig som bor med en person som har bekräftats med covid-19. För att förhindra att smitta andra ska du som är vuxen eller går på gymnasiet inte gå till jobbet eller till skolan. Detta gäller under sju dagar. Detta gäller inte för barn i förskola eller grundskola.

Information till dig som är 70 år eller äldre

Från den 22 oktober gäller inte längre särskilda rekommendationer för dig som är 70 år eller äldre. Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

Behöver du hjälp?

Vi har många volontärer som gärna hjälper till.

Barn i förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet för friska barn och frisk personal och följer myndigheternas rekommendationer. Skolbarn som är friska ska vara i skolan som vanligt. Sjuka barn eller vuxna stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga med symtom på covid-19 testas för coronaviruset. Det gäller barn från förskoleklass och uppåt. Syftet är att snabbare få barnen tillbaka i skolan vid negativt provsvar.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Från och med höstterminen 2020 återgår elever i de kommunala gymnasieskolorna i Mölndal med vissa anpassningar till ordinarie undervisning i skolornas lokaler. Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan planerar för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för vissa målgrupper.

Vård och omsorg

Från den 1 oktober kan du besöka våra äldreboenden igen. Kontakta personalen på enheten för att boka tid för besök. Alla besökare ska vara friska och symtomfria. Läs mer om vad som gäller vid besök på våra äldreboenden.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom på luftvägsinfektion.

Bibliotek och museum

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringens beslut att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer påverkar inte öppethållandet av våra verksamheter. Vi begränsar antalet besökare vid behov, för att undvika trängsel. För aktuell information se respektive verksamhets webbsida.

Stöd till kulturaktörer

Det görs flera satsningar för att stötta kulturaktörer som drabbas av den pågående pandemin. Som kulturaktör i Mölndal kan du få stöd från såväl Mölndals stad, Västra Götalandsregionen som regeringen.

Idrotts- och fritidsaktiviteter

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringens beslut att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer påverkar inte öppethållandet av våra verksamheter. Vi begränsar antalet besökare vid behov, för att undvika trängsel. För aktuell information se respektive verksamhets webbsida.

Bokning av lokal och anläggning

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset. Vi gör allt vi kan för att på bästa sätt stötta och hjälpa dig som företagare.

Nu gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Alla måste hjälpas åt att minska risken för smitta. Därför gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket påverkar dig som säljer varor eller tjänster.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till oss.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

  • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.

  • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.

  • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.

  • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.

  • Krisinformation.se , krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-22 13.19