Omsorgspersonal erbjuds egentest av covid-19

Under de kommande två veckorna kommer omsorgspersonal inom Mölndals stad att erbjudas egentester av covid-19. Men inledningsvis endast i ett fåtal verksamheter.

En person testas med bomullspinne i näsan.

Säkerställa bemanning

Omsorgspersonal är extra viktiga på jobbet. Syftet med att erbjuda provtagning med egentest av covid-19 är att säkerställa behovet av bemanning. Det är alltså inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård för den enskilde.

Egentesterna kommer inledningsvis att erbjudas i ett fåtal verksamheter under ett par veckor. Därefter kommer insatsen att utvärderas och en ny plan tas fram för att kunna utöka erbjudandet till fler verksamheter.

Endast lindriga symptom

Det är endast medarbetare med så lindriga symptom att de direkt kan återgå i tjänst, om provet är negativt, som är aktuella för egentest. Lindriga symptom kan vara exempelvis lätt snuva, lätt halsont eller lätt hosta.

Symptom i 24 timmar

Egentest kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symptom, annars finns det risk att provsvaret är missvisande. Medarbetare kontaktar närmaste chef för gemensam bedömning och beslut om provtagning i form av egentest.

Egentestet är frivilligt

Beslutet om egentest bygger på en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-12 12.30