Bra att orosanmälningar görs – då kan barnen få hjälp

Under flera år har antalet orosanmälningar om barn ökat här i Mölndal, precis som i resten av Sverige. Ökningen mellan juni i år och förra året var dock högre än förväntat, vilket sannolikt beror på pandemin. Att orosanmälningar görs är bra – då kan barnen och familjerna fångas upp och få det stöd som de behöver. Det säger Ingrid Irekvist som är chef inom socialtjänsten.

Under flera år har antalet orosanmälningar som gäller barn ökat i Mölndal precis som i resten av Sverige. Här i Mölndal har antalet närapå fördubblats mellan 2015 och 2019, då strax under 2100 orosanmälningar togs emot. Utvecklingen med ett stadigt ökande antal orosanmälningar från år till år förväntas fortsätta.

– Det är bra att människor gör en orosanmälan när de ser att ett barn kanske inte har det bra. Man skulle förstås önska att alla barn fick ha en trygg tillvaro. Men så är det inte, och som socialtjänst utgör vi det yttersta skyddsnätet för barn i utsatthet, säger Ingrid Irekvist som är en av tre chefer på enheten för barn och unga inom Mölndals stads socialtjänst.

Att antalet orosanmälningar ökar är alltså ingen överraskning i sig. Men ökningen är större än förväntat. I juni i år inkom nästan 200 orosanmälningar – den exakta siffran var 197 – mot 122 i fjol, vilket motsvarar en ökning på 60 procent.

Pandemin bidrar till ansträngt läge

Förklaringen till den ovanligt stora ökningen tros vara den pågående pandemin och dess konsekvenser. Många familjer har de senaste månaderna varit hemma mer än vanligt när många föräldrar jobbat hemifrån medan andra permitterats, eller till och med förlorat jobbet, och gymnasielever studerat på distans. Många känner ekonomisk oro och ovisshet inför framtiden. Påfrestningar av olika slag i kombination med mycket tid i hemmet, kanske även avsaknad av rutiner och struktur för dagen, kan skapa spänningar och ett ansträngt läge i familjen.

Allt detta påverkar förstås barnen och utgör sannolikt en del av förklaringen till den stora ökningen av antalet orosanmälningar mellan juni 2019 och juni i år.

Värdefulla marginaler tack vare "Mölndalsmodellen"

En första bedömning, som kallas skyddsbedömning, görs alltid samma dag som en orosanmälan kommer in.

– Vi prioriterar sedan vilka barn som behöver stöd och hjälp omgående och vilka som kan vänta några dagar, förklarar Ingrid Irekvist.

Nästa steg kallas förhandsbedömning och får ta högst två veckor. Ibland leder denna bedömning fram till ett beslut om att en utredning ska göras. En sådan utredning ska enligt lag vara klar inom fyra månader vilket många socialtjänster har svårt att leva upp till. Så var det även här i Mölndal för ett antal år sedan, men de senaste åren har utredningstiderna sjunkit betydligt samtidigt som kvaliteten ökat. Bakom detta ligger ett målmedvetet arbete och ett upplägg där socialsekreterarna jobbar i intervaller utifrån ett treveckorsschema. Upplägget har fått namnet ”Mölndalsmodellen” och har inspirerat och spridit sig till andra ställen i Sverige.

De tidsmarginaler som normalt sett finns i utredningsarbetet har varit, och är, till stor nytta i det nuvarande pressade läget och bidrar till att arbetet hinns med inom gällande ramar.

Kompetens, engagemang och gott samarbete

Utöver ”Mölndalsmodellen” lyfter Ingrid Irekvist lyfter fram ett positivt arbetsklimat och socialsekreterarnas engagemang, kompetens och goda kollegiala samarbete som viktiga nycklar till att verksamheten klarar sitt viktiga uppdrag även nu. Det märks att hon är stolt över sina medarbetare och jobbet de utför:

– Våra socialsekreterare arbetar i ett högt tempo med fullt fokus på uppdraget. De jobbar hårt och är skickliga. Det är de som är navet i verksamheten.

Kontakta socialtjänsten vid oro

Vad ska jag då göra om jag känner oro för exempelvis ett grannbarn? Det allra bästa är att prata med grannarna, menar Ingrid Irekvist – kanske ringa på dörren och säga att du hört att det varit högljutt, att du är orolig, och att du vet att det finns bra hjälp att få. Ett annat alternativ är att ringa till Mölndals stad och be att få prata med mottagningsgruppen inom barn och unga, antingen för att göra en orosanmälan eller för att få möjlighet att resonera kring din oro inför beslut om att anmäla eller inte. En orosanmälan kan även göras skriftligt.

Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan vilket inte är fallet för de professionella som omfattas av så kallad anmälningsplikt. Denna gäller exempelvis skolan, vården och polisen.

Familjerna involveras mer

Under de snart fyrtio år som Ingrid Irekvist har arbetat med utsatta barn har mycket förändrats, både när det gäller socialtjänstens sätt att bemöta människor som behöver stöd och allmänhetens uppfattning om socialtjänsten. Från att ha haft mer av ett ”ovanifrånperspektiv” – där socialtjänsten som myndighet alltid visste bäst när det gällde vad barnen och familjerna behövde – involveras idag barnen och föräldrarna i mycket högre grad.

I Mölndal är arbetet inriktat på att barnen, ungdomarna och deras föräldrar ska vara så delaktiga som möjligt. Allt genomsyras av ett förhållningssätt som kallas för signs of safety med stort fokus på att aktivera det nätverk av släktingar, vänner och grannar som oftast finns kring ett barn och dess familj. Syftet är att ta vara på familjens och nätverkets egna resurser för att skapa en trygg tillvaro för barnet. Socialtjänsten finns givetvis med och har en nyckelroll och ett stort ansvar, men tyngdpunkten och sättet att arbeta har förändrats.

Ett annat konkret exempel på hur Mölndals stad arbetat för att göra förhållandet mellan socialtjänsten och de enskilda som får stöd mer jämlikt, är att språket i utredningarna har blivit tydligare och mindre byråkratiskt. På så vis blir det lättare för de barn och vuxna som berörs att ta till sig och förstå innehållet.

"Jättebra att människor söker hjälp"

Även ansökningarna om insatser har ökat, alltså när en förälder själv ansöker om stöd på grund av att situationen i familjen känns övermäktig:

– Om du ska förändra någonting underlättar det att du själv vill förändra; att du ser ett behov av förändring och stöd. Så det är jättebra att människor söker hjälp!

Ingrid Irekvist tillägger att det även finns andra verksamheter i samhället som kan erbjuda bra stöd till familjer när det är tufft. Ett bra första steg är ofta att kontakta sin vårdcentral.

Mer information

Anmäla oro för ett barn, information på molndal.se
Blankett för orosanmälan Pdf, 248 kB.
BRIS för barn och unga
BRIS för vuxna

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax socialtjänsten)
socialarbetsmarknad@molndal.se

Besöksadress
Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad