Digital visning av Lackarebäcks äldreboende

Intresserade leverantörer erbjuds en digital visning av lokalerna för att kunna lämna anbud om att ta över driften på Lackarebäcks äldreboende .

Lackarebäcks äldreboende.

Filmer ersätter visning

De leverantörer som är intresserade av att ta över driften av Lackarebäcks äldreboende skulle ha fått en visning av lokalerna redan i våras, men tidsplanen flyttades fram till slutet av augusti på grund av besöksförbudet.

Förra veckan förlängdes det nationella besöksförbudet på äldreboenden till den 30 september 2020.

Eftersom vi inte kan erbjuda visning på plats av hänsyn till besöksförbudet har vi valt att istället filma stora delar av äldreboendet. Genom att möjliggöra visningen digitalt kan vi hålla den tidsplan vi gick ut med i våras. Vi tror att filmerna ger tillräckligt med information för att intresserade leverantörer ska kunna lämna kompletta anbud, säger Pär Levander, kvalitetschef och biträdande förvaltningschef.

Sista anbudsdag 1 oktober

Efter den digitala visningen av lokalerna på Lackarebäcks äldreboende får leverantörer möjlighet att ställa frågor till förvaltningen och justera sina anbud. Sista dagen att lämna in anbud är den 1 oktober 2020.

Verksamheten fortsätter som vanligt

Lackarebäcks äldreboende beräknas kunna gå över till extern drift tidigast i september 2021. Under tiden pågår verksamheterna som vanligt.

Bakgrund

Den 26 september 2019 beslutade vård- och omsorgsnämnden att lägga ut driften av Lackarebäcks äldreboende på entreprenad. Sedan dess har arbete pågått för att möjliggöra en upphandling av driften enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad