Smitta bekräftad på äldreboende

Ett fall av coronaviruset covid-19 har bekräftats på ett äldreboende i Mölndals stad.

Smittspårning pågår

Ett fall av coronaviruset covid-19 har bekräftats på Brogårdens äldreboende och smittspårning pågår.

Smittspårningen syftar till att identifiera personer som utsatts för smitta så att de informeras och provtas vid symtom. En snabb smittspårning är avgörande för att bryta smittkedjor och begränsa spridningen.

Vissa begränsningar införs

Besök till den berörda enheten begränsas tills vidare. Övriga enheter kan i dagsläget fortsätta sina verksamheter som vanligt.

Aktiviteter pausas tills vidare

Under smittspårningen pausas alla gemensamma aktiviteter på äldreboendet och på den berörda enheten. Aktiviteter på övriga enheter kan i dagsläget fortsätta som tidigare.

Uppmanar till försiktighet

Just nu informerar vi alla brukare och deras anhöriga om situationen och uppmanar alla att vara försiktiga i sina sociala kontakter och hålla avstånd till andra. Vi ser också över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Det är oerhört viktigt att alla tar sitt ansvar för att begränsa smittan, säger Mariette Petric, verksamhetschef äldreboende.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad