Stöd finns att få vid våld i nära relation

Idag på Orange day står det omfattande våldet mot flickor och kvinnor i fokus. Men våld i en nära relation kan drabba vem som helst. Familjefridsteamet erbjuder stöd till drabbade och vänder sig även till våldsutövare.

Familjefridsteamet har lång erfarenhet av att möta individer och familjer som upplevt våld i nära relationer. (Några av teammedlemmarna saknas på bilden.)

Våld i nära relationer är en lika viktig fråga varje dag och varje vecka, året om. Men just den här veckan och just idag uppmärksammas frågan lite extra genom det nationella arrangemanget ”En vecka fri från våld” där många organisationer bidrar och genom internationella Orange day som infaller just idag och som sedan 1999 är FN:s dag för avskaffande av våld mot flickor och kvinnor.

När våldet blir vardag

Varje kommun ska erbjuda stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer och här i Mölndal ligger detta viktiga uppdrag på familjefridsteamet. Hit kan den som är utsatt för våld vända sig men också den som själv utövar våld. Även den som är orolig för någon annan, exempelvis en vän eller en kollega, kan höra av sig till familjefridsteamet för att få möjlighet att resonera kring situationen.

För den som utsätts för våld i en nära relation kan det vara svårt att inse att det faktiskt handlar om våld, eftersom ”det onormala har blivit normalt” – våldet har blivit vardag. Om det berättar Maria som tilllhör familjefridsteamet i den här intervjun.

Oro för ökat våld

Under utbrottet av covid-19 har frågan om våld i nära relationer lyfts upp i många sammanhang eftersom det finns en oro för att våldet ska öka:

– Vi behöver uppmärksamma frågan om våld i nära relationer ännu mer just nu med tanke på att många människor blivit ”mindre synliga” i samhället under pandemin. Många jobbar hemifrån och kontaktytorna har krympt. Därför är det extra viktigt att belysa den här frågan och lyfta fram det stöd som finns att få, bland annat av vårt familjefridsteam, säger Helen Smith som är social- och arbetsmarknadschef.

Mer information


Läs mer på molndal.se/familjefrid

Stöd dygnet runt, Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10
031-315 10 00 (kontaktcenter)
vinr@molndal.se

VID AKUT SITUATION
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad 031-315 10 00. Kvällstid och helger kontaktar du socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad