Nu är Fallströmmens korttidsenhet invigd

Fallströmmen har varit både äldreboende och boende för covidsjuka. Nu kommer lokalerna användas för vård och rehabilitering av patienter efter sjukhusvistelse. I måndags invigdes Fallströmmens korttidsenhet.

Äldreboendet på Fallströmsgatan 1 avvecklades för tre år sedan. Sedan dess har lokalerna stått helt eller delvis tomma. Under en period användes delar av lokalerna för att vårda covidsjuka och för att testa personal för covid-19. Nu har vår nya enhet för korttidsplatser, Fallströmmens korttidsenhet, flyttat in.

Rehabilitering och vård efter sjukhusvistelse

En korttidsplats kan beviljas patienter som behöver extra rehabilitering och vård efter sjukhusvistelse. På Fallströmmens korttidsenhet finns det ett 20-tal korttidsplatser och två platser för palliativ vård av patienter i livets slutskede.

Vi satsar på en förstklassig vård och rehabilitering. Under våren har vi rekryterat personal med goda kunskaper och erfarenheter av korttidsvård, palliativ vård och rehabiliterande förhållningssätt, säger Camilla Cech Bergqvist, enhetschef för Fallströmmens korttidsenhet.

En oväntad uppstart

Renovering av lokalerna påbörjades i april och beräknas bli färdiga under sommaren. Möbler och övrig inredning har kommit på plats successivt och de första patienterna kunde tas emot i början av maj.

Uppstarten av verksamheten blev oväntat spännande, då vi fick en vattenläcka och strömavbrott samtidigt som de första patienterna kom till enheten. Vår kompetenta nyrekryterade personal, i samarbete med fastighetsägarna Balder, löste situationen på ett fantastiskt sätt och sedan dess har det rullat på. Det är härligt att vi nu är i gång med full kapacitet, där vi lär oss av utmaningarna längs vägen, säger Camilla Cech Bergqvist.

Säker invigning med snabbtester

Ett fåtal representanter från Mölndals stad närvarade vid invigningen av Fallströmmens korttidsenhet den 21 juni.

Efter att alla närvarande spritat händerna och tagit snabbtester med negativa resultat kunde Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, med säker hand klippa bandet.

Det blev en lite annorlunda, men trevlig invigning utomhus där vi kunde hålla ordentliga avstånd. När vi gick in i fastigheten tog vi på oss visir och rörde oss försiktigt för att störa så lite som möjligt i verksamheten. Det var roligt att officiellt få inviga vår nya enhet och berätta vad vi gör, säger Camilla Cech Bergqvist, enhetschef för Fallströmmens korttidsenhet.

Specialiserad enhet

Tidigare fanns det två enheter för korttidsplatser, en på Lackarebäcks äldreboende och en på Fässbergs äldreboende. Nu har dessa slagits samman till en specialiserad enhet, Fallströmmens korttidsenhet, med fokus på rehabilitering.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad