Första spadtag i Kållered

Idag togs det första spadtaget för 480 nya bostäder i centrala Kållered. Mölndals stad tillsammans med Skandia Fastigheter, Mölndalsbostäder, Victoria Park och Husvärden, är med och bidrar till den viktiga utvecklingen av platsen.

Under förmiddagen tog kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten det första spadtaget tillsammans med de fyra byggherrarna och det firades med tal och mingel.

- Det är med stor glädje vi idag tar det första spadtaget för förtätningen av Kållereds centrum. Detta är en välkommen nysatsning i Kållered som kommer att utveckla området på ett förtjänstfullt sätt för lång tid framåt, säger Kristian.

Detaljplanen för att utveckla och förtäta Kållered vann laga kraft i juli 2019. De nya bostäderna, tillsammans med komplettering av befintligt parkeringsdäck och nya parkområden, beräknas stå klara under 2024. Färdigställandet kommer att ske i olika etapper, med första inflyttning under våren 2023.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad