Höga vattennivåer i flera vattendrag

På grund av stora regnmängder varnar SMHI för höga vattennivåer. Det är höga vattennivåer i små vattendrag och därför risk för översvämning i fastigheter som ligger lågt eller nära vattendrag.

Det har regnat mycket och väderprognosen säger att det kommer fortsätta regna under helgen, samtidigt som marken är mättad sedan innan. Det ser likadant ut i hela regionen vilket innebär att vattnet står högt även i Göteborg dit vattnet från Mölndal rinner.

Vi på Mölndals stad fortsätter med de åtgärder som vi kan göra för att hjälpa vattnet att rinna undan. Men vi vill även uppmana fastighetsägare som har fastighet intill vattendrag att se över om det finns något de kan göra själva, som att rensa egna brunnar och se över ventiler, säger Ulrika Asztély Nilsson, avdelningsschef Stadsmiljö i Mölndals stad.

Skulle olyckan vara framme så att ditt hus eller källare översvämmas, kontakta räddningstjänsten via SOS alarm 112 om du själv inte kan ordna länspumpning.

Du som fastighetsägare - tänk på detta

Du med källare bör se till att till exempel fönster och ventiler där vatten kan komma in är stängda.

Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande så förhindrar du inträngande vatten.

Om du drabbas av översvämning i källaren finns det några saker du kan tänka på:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sandsäckar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning om du inte kan göra det själv.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Räddningstjänstens information om hur du kan förebygga översvämningar.

Det här gör Mölndal stad

Under året gör Mölndals stad följande ordinarie driftsåtgärder för att minska riskerna för översvämning:

 • kontroller och översyn av vattendragen då vi tar bort eventuella hindrande objekt som fallna trädstammar, grenar skräp med mera,
 • kontrollerar trummor
 • Vassröjning längs åfåror och slänter intill vattendragen samt röjning av anslutande diken
 • Muddring och borttagning av ansamlat bottenmaterial för att återställa ordinarie djup på strategiska platser i vattendragen
 • Kontroll och rensning galler och brunnar.

Utöver detta har vi under den senaste veckan gjort extra insatser som kommer att fortgå så länge det är höga flöden. Det är extra kontroll och rensning av galler, brunnar och trummor.

Trafiken kan påverkas!

Om det på grund av höga flöden samlas mycket vatten på körbanor kan vägar påverkas. Håll koll på trafiken.nu eller Sveriges Radio för trafikinformation. var ute i god tid om du ska resa.

SMHI varnar för höga flöden

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för höga flöden i små vattendrag i kustområden i Västra Götalands län. Det beror på stora regnmängder och beräknas gälla fram till under lördagen.

SMHI:s varningssignaler

SMHI definierar en klass 1 varning för stora regnmängder på detta sätt:

Regnmängder på minst 35 millimeter inom 12 timmar. Risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad