Fler snabbtester inom vård och omsorg för att minska smittspridning

Med anledning av att smittan av covid-19 i samhället ökar vidtar vård- och omsorgsförvaltningen extra åtgärder för att minska smittspridningen. Vi erbjuder återigen snabbtester till personal och besökare, oavsett om de är vaccinerade eller inte.

Ett effektivt sätt att hålla smittan borta

Efter en lång period utan smitta i våra verksamheter, och lättade restriktioner i samhället, tog vård- och omsorgsförvaltningen i september beslutet att endast erbjuda snabbtester till ovaccinerade.

Men i samband med att smittan i samhället ökat har nya fall av covid‑19 bekräftats i våra verksamheter. Därför har förvaltningen beslutat att från och med 15 december åter erbjuda snabbtest till personal och besökare i brukarnära verksamheter, oavsett om de är vaccinerade eller inte.

Vi måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Snabbtester före arbetspass har tidigare visat sig vara ett mycket effektivt sätt att hålla smittan borta från våra verksamheter, säger Eva Klang Vänerklint, chef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad.

Tillfälligt besöksförbud

På Fallströmmens korttidsenhet vårdas främst personer som behöver extra vård och rehabilitering under begränsad tid efter sjukhusvistelse. De senaste veckorna har flera patienter bekräftats smittade av covid-19 på enheten.

Det är väldigt tråkigt att vi fått in smittan i våra verksamheter. Vi har arbetat hårt för att motverka smittspridning och har under en lång tid varit helt fria från covid-19. Hur smittan har kommit in är svårt att avgöra. Vi vårdar personer som kan ha haft flera kontakter innan de kommer till oss. Smittspårning pågår och vi får se om den kanske kan ge svar på den frågan, säger Christina Wadell, verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.

Korttidsenheten vidtar nu flera åtgärder för att minska smittspridning, bland annat begränsas antalet personal som har kontakt med smittade brukare och ett tillfälligt besöksförbud har införts.

Besöksförbudet är en tillfällig lösning för att snabbt få bukt med smittspridningen. Det känns förstås extra tråkigt att införa en sådan åtgärd strax innan jul. Men från och med nästa vecka kommer vi att kunna erbjuda besökare snabbtest igen, så då kan vi förhoppningsvis ta bort besöksförbudet, förklarar Camilla Cech Bergqvist, enhetschef på Fallströmmens korttidsenhet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad