Upprustning av ytan under Mölndals Bro

Ytan under Mölndals Bro har en längre tid lidit av ombyggnationer och framflyttade byggstarter. Under våren kommer området äntligen få sig en efterlängtad upprustning.

Bor eller verkar du i Mölndal, är sannolikheten stor att du någon gång passerat förbi ytan under Mölndals Bro, ofta kallad ”underlandet”. Ytan har fått stå tillbaka i väntan på färdigställande av byggnationen av innerstaden. Först när det står klart kan en större förändring av området genomföras. Eftersom det ligger några år fram i tiden har nu Mölndals stad tagit ett beslut om att genomföra en uppfräschning som förbättrar området under byggtiden.

Viktigt för platsens attraktionskraft

Kommunstyrelsens ordförande, Kristian Vramsten (M), ser positivt på att ytan får sig en upprustning.

Röster från såväl näringsliv som invånare har varit tydliga, vi i staden har lyssnat och vi är ense – ytan behöver fräschas upp. Det kan inte vänta tills kringliggande byggnationer är klart. Det behöver ske nu” säger Kristian Vramsten.

Näringslivschef Carina Kloek-Malmsten poängterar hur viktigt det är för näringslivet att ytan iordningställs så fort som möjligt.

Området ligger intill viktiga handelsstråk och vårt främsta kollektivtrafiksnav. Att det känns tryggt, rent och ljust är viktigt för näringsidkare, besökare och invånare. Det stärker hela platsens attraktionskraft” säger Carina Kloek-Malmsten.

Trygghet i fokus

Arbetet påbörjades under hösten, då parkeringsytan asfalterades och julbelysning sattes upp. Under våren kommer fler åtgärder att genomföras, där ökad trygghet står i fokus.

Trygghet och säkerhet är en otroligt viktig fråga både för näringsliv och invånare. Området är centralt placerat i Mölndals innerstad och alla som bor, verkar och besöker platsen behöver kunna känna sig bekväma och trygga i att passera ytan under bron. Det skapar ett flöde av människor, som är viktigt för en levande innerstad” säger Carina Kloek-Malmsten.

Under våren kommer området få förstärkt belysning samt en gångväg. Ett lågt staket mellan gångväg och parkering skapar trygghet utan att minska insyn. Väggen mot brofästet kommer att kläs in i corténplåt likt den som löper längst kanten av bron mot Mölndal Galleria. Detta görs för att skapa en enhetlig känsla, där området visuellt byggs ihop med kringliggande ytor. Väggen ökar samtidigt tryggheten, genom att ett mörkt hörn närmast brofästet byggs bort.

Upprustningen gäller för byggperioden fram till att byggnationen av innerstaden står färdigt. Vad som kommer hända med området därefter är ännu inte fastställt.

Ytan ligger i hjärtat av Mölndal. Ambitionen är att göra den till en integrerad och levande del av innerstaden när intilliggande byggnationer väl är färdigställda” avslutar Kristian Vramsten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad