Besked om plats i förskola eller familjedaghem

Under våren är det många barn som vill börja på våra förskolor och familjedaghem. Du som har ansökt kommer att få besked om vilken förskola eller familjedaghem ditt barn får plats på så snart vi kan placera ditt barn. Erbjudandet skickas till dig via e-post.

Svara på ditt besked

När du får ditt besked har du sju dagar på dig att svara via den länk som skickas med e-postmeddelandet. För att kunna lämna svar måste du logga in med Bank-ID. Samtliga vårdnadshavare måste logga in och lämna svar.

Om du saknar personnummer, e-post eller om det finns skäl för sekretess skickas erbjudandet som brev med posten. Brevet ska signeras av samtliga vårdnadshavare och skickas till oss.

Om du tackar nej

Det är många som söker plats på våra förskolor och familjedaghem därför kan du i vissa fall erbjudas en plats som inte tillhör dina alternativ.

Om du inte vill ha den plats som du blir erbjuden kan du tacka nej. Om du tackar nej så får du vänta tills det blir en ledig plats på något av dina sökta alternativ.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad