Mölndals stad följer utvecklingen i Ukraina

Med anledning av att Ryssland har inlett ett väpnat angrepp mot Ukraina har vi ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld. I nuläget har detta ingen påverkan på våra verksamheter i staden.

Vi följer den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen noga i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Vi flaggar för att stödja Ukraina

För att visa stöd till Ukraina kommer vi att hissa den ukrainska flaggan utanför stadshuset under nästa vecka.

Vi vill på det här viset visa vårt stöd till det ukrainska folket och det självständiga och oberoende landet Ukraina. Rysslands invasion skapar stort lidande för Ukrainas invånare och skapar ett försämrat säkerhetsläge i världen. Vi stödjer Sveriges och EU:s fördömande av den ryska invasionen av Ukraina, säger Per Malm kommunfullmäktiges ordförande.

Pålitlig information

Det är positivt att du håller dig uppdaterad om händelseutvecklingen. Välj dina källor med omsorg och tänk på att vara källkritisk. Det förekommer desinformationskampanjer och ryktesspridning kopplat till det säkerhetspolitiska läget.

Länsstyrelsens webbsida och krisinformation.se kan du hitta pålitlig information om det nuvarande läget.

Känner du dig orolig?

Både vuxna och barn kan känna oro kopplat till händelseutvecklingen. På krisinformation.se hittar du information om vad du kan göra om du eller någon i din närhet känner oro samt hur du kan prata med barn om oro.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad