Med anledning av kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld. Här hittar du information om hur vi som kommun hanterar situationen och tips på vad du kan göra.

Som kommun följer vi händelseutvecklingen noga. Vi ser över vår beredskap och förbereder för olika scenarier. Till exempel förbereder vi för en eventuell flyktingkris, där många människor kommer till Mölndal samtidigt. Vi samverkar inom staden och tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland.

På krisinformation.se kan du hitta uppdaterad information om kriget i Ukraina.

Pålitlig information

När du läser information om kriget och säkerhetsläget i vår omvärld är det viktigt att du är källkritisk och väljer dina källor med omsorg. Fundera på

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

Det är vanligt med desinformationskampanjer och ryktesspridning kopplade till det säkerhetspolitiska läget.

krisinformation.se och MSB hittar du information om hur du kan tänka kring källkritik samt hur du kan hantera källkritik i sociala medier.

Om du eller någon i din närhet är orolig

Det många som känner sig oroliga över säkerhetssituationen i vår omvärld. Om du eller någon i din närhet är orolig finns det stöd att få.

Prata med barn och unga om oro

För dig som har barn i din närhet eller arbetar med barn kan det vara bra med stöd kring hur du kan möta deras frågor och oro.

Du kan hitta tips och råd på hur du kan prata med barn här:

Bris stödlinje för barn

Behöver du som är yngre än 18 år någon att prata med? Du kan ringa, mejla eller chatta med Bris Barnens rätt i samhället.

Hemberedskap

Med tanke på det försämrade säkerhetsläget i Europa kan det vara ett bra tillfälle att se över hur förberedd du är för en kris. Det är ditt personliga ansvar att säkerställa din säkerhet i en kris.

Hur du kan förbereda dig på kris.

Skyddsrum

I förebyggande syfte ser vi nu över de skyddsrum som finns i byggnader som ägs av kommunen. Det är ett arbete som skulle gjorts oavsett situation men som nu prioriteras med anledning av det osäkra läget i Europa och att det finns ett stort intresse hos bland annat allmänhet. På krisinformation.se hittar du mer information:

Om du vill hjälpa till

Det finns många hjälporganisationer på lokal, nationell och internationell nivå som du kan vända dig till om du vill hjälpa till. I dagsläget har vi inte behov av mat, kläder eller privatbostäder för uthyrning.

Vi återkommer inom kort med mer information om hur du kan hjälpa till. Till dess vänd dig gärna till frivilligorganisationer för att höra om de är i behov av något. Det finns många organisationer som också samlar in pengar som de använder där behovet är som störst.

Vi flaggar för att stödja Ukraina

För att visa stöd till Ukraina har vi hissat den ukrainska flaggan utanför stadshuset. Vi vill på det här viset visa vårt stöd till det ukrainska folket och det självständiga och oberoende landet Ukraina.

Vi stödjer Sveriges och EU:s fördömande av den ryska invasionen av Ukraina.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad