Flyktingmottagande förbereds

Staden jobbar just nu intensivt med frågan om flyktingar från Ukraina. Flera Mölndalsbor som vill hjälpa till har hört av sig till kontaktcenter.

Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

Kriget i Ukraina har pågått i snart två veckor och nyhetsmedier berättar bland annat om extremt svåra förhållanden för civilbefolkningen och om hur många människor flyr. Några av dem kommer att komma till Sverige och Mölndal.

– Vi vet inte exakt vad som väntar, men att vi i Mölndal kommer att ta emot flyktingar från Ukraina – det vet vi redan nu, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

Samarbete med Migrationsverket

Migrationsverket har en central roll i sammanhanget och staden har löpande kontakt med den statliga myndigheten. Ett etablerat samarbete finns sedan tidigare, bland annat kring mottagandet av kvotflyktingar och av ensamkommande barn och unga.

Det svenska mottagandet av flyktingar från Ukraina kommer att påverkas av att EU nyligen aktiverade det så kallade massflyktsdirektivet mot bakgrund av situationen i landet. Det innebär i korthet att ett snabbare sätt att få tillfälligt skydd i ett EU-land införs för personer från Ukraina. Det är första gången någonsin som massflyktsdirektivet aktiveras och just nu pågår ett arbete med att reda ut olika frågor kopplat till detta, bland annat gällande ansvar och roller.

Engagerade Mölndalsbor

Flera kommuninvånare har hört av sig till till stadens kontaktcenter för att erbjuda sitt stöd.

– Det är gott att se engagemanget hos Mölndalsbor som vill göra en medmänsklig insats för dem som drabbats av kriget, säger Helen Smith.

Du som vill bidra med tid och engagemang kan kontakta någon av de organisationer som jobbar med frivilliginsatser. Du kan också anmäla intresse till stadens verksamhet Volontär i Mölndal – det finns dock i nuläget inget konkret uppdrag kopplat till flyktingar från Ukraina, men du kan anmäla intresse för att bli exempelvis språkcafévärd eller "vän-vän-integration".

Om du vill skänka exempelvis kläder eller pengar ska du inte vända dig till Mölndals stad. Kontakta istället någon av de organisationer som bedriver sådan verksamhet.

Frågan om boende

En konkret fråga som kommit upp kopplat till privatpersoners engagemang, gäller en tanke om att erbjuda plats i sitt hem åt flyktingar från Ukraina. Helen Smith berättar att det inte är aktuellt för kommunen i nuläget att ta emot denna slags erbjudanden. Boendefrågan för ukrainska flyktingar löses främst på andra sätt och Migrationsverket arbetar med att öka sin kapacitet. Där kommer Mölndals stad troligen att bidra, men i nuläget görs det i så fall på uppdrag av Migrationsverket som har huvudansvaret.

Om du har en fastighet eller en lägenhet att hyra ut tills vidare, kan det eventuellt vara intressant för Migrationsverket. Information om vad som gäller finns på Migrationsverkets webbplats (klicka vidare till information om vad som gäller för fastigheter respektive lägenheter).

Mer information

Samlad information utifrån säkerhetsläget med anledning av kriget i Ukraina.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad