Din vattenanvändning spelar roll

42 kommuner införde bevattningsförbud någon gång förra året, och 21 kommuner uppmanade om att spara på vattnet på grund av ett ansträngt läge. Mölndal klarade sig som tur är från restriktioner. Klimatförändringarna innebär att risken för vattenbrist ökar. Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbrukning.

– I Sverige har vi sett på rent vatten som en självklarhet, men klimatförändringar och befolkningsökning innebär att vi behöver hushålla mer med vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att ge avkall på vår bekvämlighet, säger Tony Strandh, avdelningschef för VA i Mölndals stad.

Den 22 mars infaller Världsvattendagen, FN:s dag för att lyfta betydelsen av vatten. Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC innebär klimatkrisen att brist på dricksvatten kommer bli allt vanligare.

Ett av budskapen från IPCC är att det kommer krävas omfattande klimatanpassningar för att vi som samhälle ska kunna hantera de klimatförändringar som inte kan undvikas. En sådan anpassning är att minska vattenanvändningen så att vattnet kan användas av fler och att vi vårdar vår viktigaste naturresurs.

I Sverige gör vi i snitt av med cirka 140 liter vatten per person och dygn. I Danmark och många andra länder i Europa är motsvarande siffra 100 liter.

– Vi jobbar för att öka kunskapen om vattnets värde och hur vi kan använda vatten på ett smartare sätt. En familj på fyra personer kan spara så mycket som 100 liter vatten per dag om de stänger av kranen medan de borstar tänderna, säger Tony.

6 tips – så sparar du vatten i vardagen

  • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
  • Fyll disk- och tvättmaskinen helt (en halv maskin drar lika mycket vatten som en hel).
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Duscha i stället för att bada, ta kortare duschar och stäng av kranen när du tvålar in dig.
  • Vattna trädgården sparsamt, morgon eller kväll och gärna med regnvatten

Läs mer om hur du kan spara på vattnet med hållbar vattenanvändning.

Världsvattendagen 22/3

Den 22 mars är det Världsvattendagen, som instiftats av FN 1992 för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för hållbart hanterande av färskvatten. Årets tema för Världsvattendagen är grundvatten – att göra det osynliga synligt.

Läs mer om Världsvattendagen på Svenskt Vatten hemsida och på worldwaterday.org.

Om vatten i IPCC-rapporten

Vatten går som en röd tråd genom allt som har med klimatet att göra. Klimatförändringarna leder till kraftigare svängningar i vattnets kretslopp och ökar risken för översvämningar, skyfall, brist på dricksvatten, torka och skogsbränder i torra områden. Vatten spelar en viktig roll överallt, även där det inte syns.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad