Besked om skolval till förskoleklass

Nu har vi gått igenom alla önskemål som kommit in för val av skola. När beslutet är klart får du ett meddelande via mail med inloggning till e-tjänsten, där du kan läsa ditt beslut.

Har du inte lämnat önskemål alls eller via blankett får du beslutet per post. Om ditt barn är folkbokfört utanför kommunen och du har lämnat önskemål om en skola i Mölndal kan besked om förskoleklass dröja.

Vad händer nu?

Skolan som ditt barn ska börja på till hösten kommer att kontakta dig. Du kommer få mer information kring skolstart, klassindelning och inskolning direkt från skolan.

Mitt barn fick inte skolan vi önskade, varför inte?

På några skolor har det varit fler önskemål än platser på skolan. Vi har då behövt göra ett urval och bedöma vilket barn som haft mest rätt till platsen. Urvalet har gjorts enligt de urvalskriterier som skolnämnden beslutat. Om det blir en ledig plats på skolan, för att något barn exempelvis flyttar, så får nästa elev i turordningen den platsen.

Överklaga beslut

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering fattats på fel grunder kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

Har du frågor?

Om du har frågor kring beslutet eller behöver annan hjälp så hjälper kontaktcenter dig gärna. Du når oss på kontakt@molndal.se eller via 031-315 10 00.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad