Har du tagit emot flyktingar? Viktig info

Har du tagit emot ukrainska flyktingar i ditt hem? Då finns det några saker som du bör känna till. Tidsperspektivet är viktigt – kan personerna bo hos dig under kort eller lång tid? Du bör bidra till att personerna registrerar sig hos Migrationsverket. Om det gäller ett barn eller en tonåring som är här utan vårdnadshavare måste kommunen eller Migrationsverket kontaktas.

Den ukrainska flaggan vajade utanför stadshuset i centrala Mölndal under några veckor, som ett sätt att visa stöd till Ukraina och dess invånare.

Många privatpersoner i Sverige, så även här i Mölndal, har öppnat upp sitt hem för flyktingar från Ukraina. Det bottnar oftast i en vilja att hjälpa till och att göra en viktig insats. Men det är samtidigt ett stort ansvar att ta på sig som privatperson, ibland för stort, vilket har lyfts bland annat av Röda korset. Frågan är aktuell även här i vår kommun.

– Vi har fått signaler om att det finns Mölndalsbor som tagit emot flyktingar i sitt hem och som känner att det är svårare än vad de kanske trodde. Detta har jag full förståelse för, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

– Om du funderar på att ta emot flyktingar i ditt hem och det bara gäller en kortare period, är det bättre att personerna går den ordinarie vägen, alltså via Migrationsverket.

Tidsperspektivet är alltså viktigt. Kommer personerna att kunna bo hos dig under kort eller lång tid? Lång tid bedöms i sammanhanget vara ungefär ett år, eller längre.

Ingen garanti för att få stanna just i Mölndal

En sak som är viktig att känna till, både för dig och för personerna som du tar emot i ditt hem, är att boende hos dig under en period inte leder till någon garanti eller rättighet för personerna att få stanna just här i Mölndal.

Om de inte kan bo kvar hos dig, är det Migrationsverkets ansvar att ordna boende. Då kan det bli så att personerna får plats på ett boende som ligger någon annanstans i Sverige. Därför kan det vara bättre för många som flytt hit och som behöver hjälp med boende, att redan från början gå via Migrationsverket. Då kommer personen sannolikt att snabbare få plats på ett boende där hen kan landa och stanna under en längre tid.

Risker har lyfts

Risken för att människor som flytt utnyttjas har också lyfts. De flesta som möter flyktingar har förstås goda avsikter och civilsamhällets engagemang är oerhört viktigt i situationen som råder. Men det finns också personer som utnyttjar den utsatta situation som många av flyktingarna befinner sig i.

Det kan även vara relevant att känna till att om du hade bott i ett så kallat socialt utsatt område och personer flyttat in hos dig, hade de kunnat förlora sin ekonomiska ersättning från Migrationsverket. Något sådant område finns dock inte i Mölndal.

Att känna till och att göra

  • Registrering hos Migrationsverket: Bidra till att personerna registreras hos Migrationsverket. Mer information och länk till e-tjänst för ansökan. Personer från Ukraina får, utifrån massflyktsdirektivet, tillfälligt uppehållstillstånd utan individuell prövning. Det innebär bland annat att hen får rätt till dagersättning och tillgång till sjukvård. Mer information.

  • Skola för barn och ungdomar: Barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som söker asyl har rätt att gå i skolan i Sverige. Kommunen ansvarar för att ordna skola. Kontakta Språkcentrum.

  • Ensamkommande barn och unga: Om det gäller ett barn eller en tonåring under 18 som är i Sverige utan vårdnadshavare måste kommunen eller Migrationsverket kontaktas.

  • Försörjning: Om du tar emot flyktingar som får bo i ditt hem och personerna inte själva har pengar till mat och annat nödvändigt, är det du som behöver försörja dem fram tills att de fått uppehållstillstånd och börjar få dagersättning från Migrationsverket.

  • Ingen ekonomisk ersättning: Du kan inte få någon ekonomisk ersättning för att personer bor hos dig, vare sig från kommunen eller från Migrationsverket.

Mer information

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad