Lätt att fimpa rätt

Visste du att fimpar står för 62 procent av skräpet på marken är fimpar? Nu testar Mölndals stad en enkel informationskampanj för att få fimparna att hitta rätt.

Redan 2019 blev det förbjudet att röka på offentliga platser som till exempel uteserveringar, lekplatser och hållplatser i kollektivtrafiken.

Sedan 1 januari 2022 är det ett bötesstraff om du kastar en fimp på marken.

Trots detta ligger det massor av fimpar på marken, speciellt runt den stora knutpunkten för kollektivtrafik Mölndals station.

Därför vill Mölndals stad på ett enkelt sätt informera om var askkopparna på Mölndals bro är.

Så uppmuntrar vi rökare att göra rätt

Vi folierar marken på Mölndals bro med pilar och text. Pilarna pekar mot platser där askkoppar finns och där man får fimpa. Platserna kallar vi med skyltar för Rökzon, då det på övriga bron är rökförbud.

Pilarna har antingen texten:

  • "Hej rökare! Rökzonen är där borta" eller
  • "Hej rökare! Fimpa i askkoppen, tack".

Vi hoppas att med synliga skyltar och trevligt tilltal få människor att göra rätt.

Fler platser kan folieras

Vi kommer att följa upp vad folieringen av marken får för effekt och utvärdera om vi ska placera folie på fler platser. I så fall blir det platser där vi ser att det slängs mycket fimpar.

Fimpar är mesta skräpet

Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. I den nationella skräpmätning som gjordes 2020 stod fimparna för 62% av allt skräp. Snus kommer på andra plats med 14%. Totalt står alltså nästan 80% av alla skräpföremål från cigaretter och snus.

Fimparna ligger och skräpar överallt på gator och torg, och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i sjöar och hav där de bidrar till mikroplast i vattnet. Att slänga en fimp på marken kan alltså inte bara ge böter, det förstår vår och framtida generationers miljö.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad