Äldreomsorgen ändrar namn på sina verksamheter

Verksamhetsområdena hemvård och äldreboende byter nu namn till hemtjänst respektive vård- och omsorgsboende. De nya namnen kommer att införas successivt 2024–2025.

Under våren 2024 fattade vård- och omsorgsnämnden beslutet att äldreomsorgens verksamheter, hemvård och äldreboende, byter namn till hemtjänst respektive vård- och omsorgsboende.

Namnbytet från hemvård till hemtjänst är en relativt liten förändring, eftersom ordet hemtjänst sedan länge använts i dagligt tal. Namnbytet från äldreboende till vård- och omsorgsboende är en större förändring, och en viktig sådan. Vård- och omsorgsboende är ett modernare begrepp som bättre beskriver vad våra boenden erbjuder. Flera andra kommuner har redan ändrat namn. Likvärdiga begrepp i kommunerna underlättar dessutom jämförelser över kommungränserna, vilket är något Socialstyrelsen efterfrågar, förklarar Lotta Liffner, chef för äldreomsorgen i Mölndals stad.

Namnbytet sker successivt

En förändring av begrepp påverkar flera olika delar, exempelvis it-system, dokument, webbsidor och skyltar. Arbetet med att byta namnen kommer därför att ske successivt och påbörjas under sommaren 2024.

Namnbytet påverkar inte det dagliga vård- och omsorgsarbetet i verksamheterna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad