Utbrott av fågelsjukdomen newcastlesjuka

Just nu har vi ett utbrott av newcastlesjuka hos duvor i Hällesåker. Tama fåglar inom en 10 kilometers radie behöver hållas inomhus.

Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor. Just nu har vi ett utbrott av newcastlesjuka hos duvor i Hällesåker.

Skydds- och övervakningszon för att minska smittspridningen

I områden där det finns smitta på tama fjäderfän upprättar Jordbruksverket en restriktionszon.

En restriktionszon är indelad i två delar:

  • Ett område som ligger inom 3 kilometer från den drabbade anläggningen (skyddszon).
  • Ett område som ligger inom 10 kilometer från den drabbade anläggningen (övervakningszon).

I restriktionszonerna gäller bland annat följande:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
  • Du behöver tillstånd från Jordbruksverket för provtagning av fjäderfä och fåglar i fångenskap för andra sjukdomar än newcastlesjuka. Du ansöker om tillstånd via Jordbruksverkets e-tjänst.

Du hittar kartan över restriktionszonen på Jordbruksverkets webbsida.

Om du har frågor om utbrottet

Om du har frågor hänvisar vi dig till att kontakta Jordbruksverket.

Mer information

Du hittar mer information om newcastlesjuka och vad det innebär på Jordbruksverkets webbsida.


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad