Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hjälp renhållningen på traven

Renhållningspersonalen behöver hjälp för att sophämtningen ska fungera så bra som möjligt under vintertiden. Vi ber dig som fastighetsägare att se till att det inte ligger snö, is eller vallar framför sopkärlen.

Som fastighetsägare har du en viktig roll när det gäller sophämtningen. Du ansvarar för att dragväg och placeringsplats är skottade och sandade och att kärlen står på en jämn yta. Tänk också på att skotta bort eventuella snövallar.

Sopkärlen kan välta när det blåser

Det har varit blåsiga dagar och när det blåser finns det risk att sopkärlen välter, framför allt om kärlen står på en ojämn yta. Det är extra viktigt att du som fastighetsägare ser till att ytan som dina kärl står på är skottad och jämn.    

Teknisk kundservice får många samtal om kärl som har vält eller kärl där locket står öppet. Renhållningspersonalen på tekniska förvaltningen stänger alltid locket och placerar tillbaka kärlen stående på samma plats som kärlen hämtades vid tömning. Om ditt kärl är öppet eller ligger ner efter tömning beror det på ojämn yta i kombination med vind.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-28 11.28