Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ny slamtaxa från 1 juli

Från 1 juli 2018 gäller ny renhållningstaxa för slam. Kommunen har upphandlat en ny entreprenör för slamtömning och de nya priserna har både ökat och minskat i förhållande till tidigare entreprenör.

Mölndals stad har efter upphandling fått en ny entreprenör (Relita) med nya priser på tömning av brunnar, tankar, minireningsverk och fettavskiljare. Priserna har både ökat och minskat i förhållande till tidigare entreprenör.

Priserna har ökat med cirka 20 procent när det gäller tömning av tank och brunn samt minskat med cirka 20 procent när det gäller tömning av minireningsverk och fettavskiljare. Totalt för hela kollektivet innebär den nya taxan en höjning med 10 procent. Den nya taxan har likartade höjningar och sänkningar mot kund som entreprenörspriserna.

Den tidigare renhållningstaxan för slam antogs av kommunfullmäktige 2012 och hade inte höjts sedan dess medan avfallsindexet som styr slamtaxan ökat med 9,5 procent under samma period.

  • Kostnaderna för slamtömning kan du läsa om i SlamtaxanPDF.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-04 11.29