Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vattenledningar Kjellbergska vägen

Mölndals stad bygger nya vatten och avloppsledningar i Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen och delar av Stockens väg. Arbetet ska vara klart i oktober 2019.

I en del av Skäggered bygger Mölndals stad ut det kommunala VA-ledningsnätet. Det handlar om Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen samt delar av Stockens väg.

Det vi bygger är ledningar för dricksvatten och spillvatten.
Ledningar för dagvatten, regn och dräneringsvatten, kommer inte att byggas.

Under arbetet kommer delar av vägarna att vara avstängda till och från. Tillfälliga vägar kommer att byggas där trafiken kommer att ledas.


Utbyggnaden är en del av Mölndals stads arbete med Vatten och Avlopp i omvandlingsområden.

För dig som fastighetsägare

När din fastighet ansluts betalar du anslutningsavgift och därefter en brukningsavgift för det vatten du använder. Du får information hem om detta.

Projekttid

December 2018 - oktober 2019

Entreprenör

Mark & energibyggarna

Kontakt

Erik Bergman
Enhetschef VA-anläggning
031-315 10 00 (växel)
erik.bergman@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-11 15.29