Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Fastfrusna matavfallspåsar – tips

Under vintern händer det att matavfallspåsarna fryser fast i sopkärlet och inte kan tömmas som de ska. Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att dina sopor kan tömmas. Här får du bra tips på vad du kan göra för att undvika fastfrusna påsar.  

Vid låga temperaturer händer det att matavfallspåsar som är lite blöta, fryser fast i sopkärlet och inte går att tömma ur. Här i Mölndal är det framför allt i 240-liters flerfackskärl som påsarna fryser fast.

Renhållningsarbetarna har tyvärr inte möjlighet att åka tillbaka och tömma kärlet när det har tinat. Skulle matavfallsfacket bli fullt kan du fram till nästa tömningstillfälle lägga matavfallspåsarna i facket för brännbart restavfall nu under vintertiden.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att lossa eventuella sopor som frusit fast i kärlet och säkra att ditt kärl kan tömmas.

Stadens renhållningspersonal brukar skaka av kärlet lite extra när det är kallt och soporna verkar ha frusit fast, men av arbetsmiljöskäl och enligt avfallsföreskrifterna får de inte hacka loss soppåsarna.

Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

Hantering av matavfallet inomhus

  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i den bruna påsen.
  • Lägg lite hushållspapper i botten av påsen för att kapsla in vätskan. Skulle påsen ändå bli blöt, stoppa den i en annan brun påse.
  • Fyll inte påsen över den streckade linjen. En överfull påse är svår att rulla ihop ordentligt. Resultatet blir oftast att matavfallet ramlar ur påsen och i kärlet och fryser fast vid sträng kyla.
  • Slut matavfallspåsen väl.
  • Du som har ett 240-liters flerfackskärl, byt matavfallspåse ofta så minskar du risken för fastfrysning.

Ditt sopkärl

  • Lägg inte tidning i botten av kärlet under vintern. Vi har märkt att det ökar fastfrysningen. Tvätta facket för matavfall ofta och se till att inga matrester ligger kvar i facket.
  • Låt locket på matavfallsfacket vara öppet under vinterhalvåret för att minska kondensbildning. (se bilden) 
  • Lägg ner påsen i kärlet med botten uppåt.
  • Pressa inte ner påsen i matavfallsfacket.
  • Stäng sopkärlets stora lock ordentligt varje gång så inget vatten tränger in i kärlet.

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-22 15.44