Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Risk för gräsbrand

När vårens första solstrålar värmer blir gräset snabbt torrt och tänder lätt. Gnistor från en eld kan snabbt antända marken intill och utveckla en större brand. Var alltid försiktig med eldning utomhus.

 Råd till dig som ska elda

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda när det blåser
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn

Tänk på omgivningen

När du eldar trädgårdsavfall blir det mycket rök. Prata gärna med dina grannar innan du tänder på, så att röken inte irriterar dem.

Om du eldar i naturen

Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Om du tänt en eld ute i naturen - släck så här; låt först elden brinna ut helt och hållet. Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En lite spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Eldningsförbud på grund av brandrisk?

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud pga brandrisk. Om du inte kommer åt vår hemsida där du befinner dig kan du kan ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud pga av brandrisk råder inom Räddningstjänsten Storgöteborgs upptagningsområde.

Gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskprognos.

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
031-335 26 00 växel
I nödsituation - ring 112

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 08.30