Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ändrad parkeringsreglering Toltorp

Från den 2 september gäller en ny reglering för parkering i Toltorpsområdet. Då gäller avgift på bostadsgator i området.

Toltorpsområdet är det tredje området där avgift för parkering på bostadsgator införs. Se kartanPDF för området som nu berörs

Avgiften är 2 kronor per timme, max 30 kronor per dygn. Boende kan köpa parkeringstillstånd. Läs mer på sidan om parkering på bostadsgator.

Bakgrund

Mölndals stad har noterat och fått många synpunkter kring framkomlighets-, underhålls- och säkerhetsproblem på grund av parkering på bostadsgator. Därför inför Mölndals stad avgiftsreglerad parkering på bostadsgator successivt i totalt 11 områden under en tvåårsperiod med start 2018.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-30 15.22