Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

VA-renovering Södra stigen

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten. En del för att uppnå det är att renovera eller byta ut gamla ledningar för att minska risken för läckage och driftsavbrott.

Det gör vi på Södra stigen

Vi byter ledningarna för dricksvatten och spillvatten samt bygger nya ledningar för dagvatten.

Inför arbetet ska besiktning av hus och bullermätningar ske.

Så påverkas du av arbetet

Under arbetet kommer vi koppla in en provisorisk ledning för dricksvattnet. Under inkoppling av den kommer det vara kortare avbrott. Du får separat information inför att det sker.

Det kommer att förekomma buller och vibrationer. Arbetet ska endast pågå under dagtid så det ska inte påverka er på kvällar och nätter.

Södra stigen kommer att vara avstängd till och från. Trafik är då hänvisad till Norra stigen.

Du som bor på södra stigen: dina avfallskärl kommer vi att köra fram vid sophämtning när gatan är avstängd.

Du kommer att få löpande information av vår entreprenör.

Arbetstid

Arbetet beräknas börja i oktober och pågå till första kvartalet 2020.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-10 09.29