VA-utbyggnad i Tulebo by - VAIO

Mölndals stad planerar att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet till fastigheter i Tulebo by.

Mölndals stad jobbar långsiktigt med att bygga ut det kommunala VA-nätet till befintliga hus i områden där antalet året-runt boende har ökat. Det gör vi för att skydda sjöar och vattendrag från utsläpp. Arbetet kallas Vatten & Avlopp i Omvandlingsområden, kort VAIO.

Vi planerar nu att bygga ut VA-nätet i Tulebo by. Som ska bli anslutna till den ledning som Mölndals stad byggt i Tulebo strandväg.

Steg i processen

  1. Inventering
    Vi inspekterar befintliga enskilda VA-anläggningar och markförhållanden i området.
  2. Projektering
    Pågår i flera steg där arbetet projekteras och vi tar fram förslag på förbindelsepunkter. Informationsmöten kommer att hållas.
  3. Byggskede - Här är vi nu
    Vi bygger de nya ledningarna och anslutningarna. Tillslut kopplar du dina egna ledningar till servisen.

Mer information finns i broschyren om VAIO-arbetenPDF.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-20 10.58