Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser Annebergsvägen

Busshållplatserna vid korsningen Annebergsvägen-Industrivägen byggs om och tillgänglighetsanpassas.

Mölndals stad jobbar aktivt med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna i staden för att alla ska kunna åka kollektivt.

Under hösten 2019 bygger vi om busshållplatsen vid korsningen Industrivägen - Annebergsvägen.

Under arbetet kommer bussen att stanna vid tillfälliga hållplatslägen. Västtrafik skyltar till de tillfälliga hållplatslägena.

Arbetet pågår

Hösten 2019, fram till november.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Helena Sandgathe
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 15
helena.sandgathe@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-26 11.07