VA-arbete Vykortsgatan

Mölndals stad byter VA-ledningarna i Vykortsgatan, för ett bra dricksvatten.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi behöver en driftsäker leverans av det hem till dig. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar för att minska läckor och säkra att du har vatten i kranen.

I Vykortsgatan byter vi ledningarna för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Så påverkas du som bor på gatan

  • Du kommer att få provisoriskt vatten indraget. Du blir kontaktad för det.
  • Gatan är avstängd för trafik. Du kan parkera ditt fordon på Brevkortsgatan. Alla fastigheter nås till fots och cykel.
  • Mölndals stads entreprenör kommer att köra fram sopkärlen under arbetet.

Arbetstid

Från vecka 41 till vecka 52

Arbetet kommer mestadels att ske dagtid. Vid kvällsarbete får ni information. Vi ber om överseende med de störningar som förekommer under tiden som vi förnyar VA-ledningarna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-28 16.04