Arbeten Kållered Centrum

Arbetet med att förtäta och utveckla Kållered Centrum är äntligen igång. Först ut att bygga är Mölndals stad som ska åtgärda kommunala gator, parkmark samt vatten- och avlopp. Byggnationen sker i olika etapper.

Mölndals stad ska åtgärda kommunala gator, parkmark samt vatten- och avlopp (VA) inför byggnationen av de nya bostadshusen. Samtidigt läggs fjärrvärme, el och fiber. Arbetena sker i olika etapper.

Aktuella trafikstörningar

Streteredsvägen - Ett körfält är avstängt mellan Våmmedalsvägen och Olas väg. Tillfälliga trafikljus styr trafiken. Pågår från 5 april och i cirka 3 veckor.

Arbetet med Våmmedalsvägen är pausat under vintern och återupptas till våren.

Informationsblad december 2021 Pdf, 80.3 kB..

Information om VA-läget Pdf, 83.9 kB. (2021-10-13).

Samling med vanlig frågor om arbetet i Kållered Pdf, 135.1 kB..

Tips: Du vet väl att du kan följa Göteborgstrafiken på trafiken.nu.

Etapp 1 och 2

Vi kommer att flytta del av Våmmedalsvägen något söderut, bygga om kommunala tvärgator samt anpassa p-platser. Vi kommer att gräva ner VA-ledningar och bygga VA-serviser för de nya husen. Det som kallas Triangelparken rustar vi upp och den ska fungera som dagvattenmagasin.

Hållplats Brattåsskolan

Vi bygger om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen Brattåsskolan, läge A och B.

Trafikstörningar

Våmmedalsvägen och Streteredsvägen (fram till Olas väg) påverkas och trafikstörningar kan uppstå. Följ hänvisningsskyltar på plats och om möjligt välj andra vägar.

Risk för buller

Vårt arbete sker dagtid och det kan förekomma buller.

Tidplan

Etapp 1: Vår - Sommar 2021
Etapp 2: Höst - Vinter 2021

Arbetet med gator och ledningar startar i början av mars. Tiderna är preliminära och kan förändras bland annat på grund av vädret.

Etapp 3

Under etapp 3 kommer vi bygga gång- och cykelbana samt parkeringar längs med södra sidan av Streteredsvägen. Det sker efter att byggherrarna har byggt färdigt husen.

Läs mer

Läs mer om byggnationerna och detaljplanen för Kållered Centrum.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad