Elledningsarbeten Toltorpsdalen

Mölndal energi gör via sin entreprenör Vattenfall ett antal arbeten med elledningar i Toltorpsdalen under hösten.

På grund av arbetet kommer vissa bostadsgator, trottoarer och gångvägar att påverkas i området. Följ skyltad omledning när det behövs.

Mölndal energis entreprenör kommer även använda mark för att lägga upp material, bland annat nära Toltorpsskolan.

Bland annat påverkas Lyckostigen, Lyckogatan, Slingergatan, Kläppegatan och Lekevallsgatan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad