Ändrad hastighet på delar av Pepparedsleden och Gamla Kungsbackavägen

För ökad trafiksäkerhet har hastigheten på delar av Pepparedsleden och Gamla Kungsbackavägen i Mölndal justerats till ordinarie bashastighet inom tätort.

På den berörda sträckan har tillåten hastighet varit 70 km/h vilket har varit ett undantag från vad som är normalt i tätort. Mölndals stad har nu upphävt den lokala trafikföreskrift som tillät undantaget och därmed gäller 50 km/h som maxhastighet vilket är bashastigheten inom tätort.

Berörd sträcka

Cirka 100 meter söder om Baazgatan på Gamla Kungsbackavägen till 300 meter norr om Ekenleden på Pepparedsleden.

Ändringen har trätt i kraft och har skett genom att trafikskyltar som visar hastigheten 70 har tagits ner. Då många gator som ansluter till sträckan redan har 50 km/h som maxhastighet sitter inga hastighetsskyltar uppe från de gatorna då ingen ändring i gällande maxhastighet sker för dig som kör.

Samtliga lokala trafikföreskrifter finns i Svensk trafikföreskriftssamling.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad